Skip to content

22.3.2012 i Lund

Tidigmodern bokkultur

6. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

 
Den 22. marts 2012 afholdt NFFB sit 6. eftermiddagsseminar med fokus på den tidlig moderne periodes bogkultur.


På siden her kan man nu læse Rikard Wingårds oplæg samt se de spændende illustrationer. Klik på titlen i programmet nedenfor. Copyright tilhører de bidragende oplægsholdere.


13:00 Velkomst og nyt fra forummet
13:20 Rikard Wingård • Att sluta från början – Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik
13:50 Kristiina Savin • Sensationstryck – känslor på den tidigmoderna svenska bokmarknaden
14:20 PAUSE
14:50 Thomas Rydén • Habent sua fata libelli – Isabelles av Frankrike återfunna tidebok, ett parisiskt samarbetsprojekt från 1323
15:20 Anders Toftgaard • Vandringsmandens bibliotek – Om Giacomo Castelvetro (1546-1616) og hans bøger og håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek, København
15:50 Vi slutter af med lidt vin og snacks

Klik på billedet og download den flotte plakat. Pynter på alle vægge.

 
Seminaret fandt sted på Lunds universitet i Kulturanatomens lokale 201, Biskopsgatan 7.
 
 

Reklamer
%d bloggers like this: