Skip to content

13.10.2010 i Lund

Reklampsykologi, paratextualitet,
Materiell kultur och tomma böcker:
Aktuell forskning i Danmark & Sverige

3. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

Nordisk Forum for Boghistorie vil hermed gerne invitere til seminar onsdag den 13. oktober 2010, kl. 13-17, ved Institutionen för Kulturvetenskaper – Bok och Bibliotekshistoria, Lunds Universitet. Seminaret foregår i Josephson-bygningen, Biskopsgatan 7, sal 314. Programmet ser således ud

13:00 Velkomst
13:10 Louise Nilsson (Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet): Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930
13:50 Anders Juhl Rasmussen (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet): Paratekstualitet som et aspekt af den transtekstuelle værkanalyse. Eksemplificeret ved analyser af Arena-modernismens romaner
14:30 PAUSE
14:50 Kristina Lundblad (Avdelningen för bokhistoria, Lunds Universitet): Om betydelsen av böckers utseende. Det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840-1914 med särskild hänsyn till det dekorerade klotbandet
15:30 Thomas Hvid Kromann (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet): 1960’ernes tomme bøger i et tværæstetisk og transnationalt perspektiv
16:10 Vi slutter af med lidt vand, vin og snacks

Alle er velkomne!

Reklamer
%d bloggers like this: