Skip to content

28.9.2009 i Lund

Nyere boghistorisk forskning på Københavns Universitet

1. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

 
Som koordinationsgruppe for et samarbejde mellem interesserede i boghistorie vil vi indbyde til et seminar mandag d. 28. september ved Institutionen för Kulturvetenskaper – Bok och Bibliotekshistoria, Lunds Universitet. Jens Bjerring Hansen, Torben Jelsbak og Klaus Nielsen præsenterer »Nyere boghistorisk forskning på Københavns
Universitet«
 
Jens Bjerring Hansen fremlægger sit ph.d.-projekt under overskriften »Tekstlig ustabilitet i 1700-tallet«, Torben Jelsbak præsenterer sit afsluttede ph.d.-projekt »Avantgardefilologi«, mens Klaus Nielsen vi fortælle om sit projekt, »Døm altid bogen på omslaget – om boghistorie og fortolkning«. Derudover vil Klaus kort fortælle om boghistorisk relaterede projekter i og omkring Institut for Nordiske Studier, mens Jens og Torben vil præsentere antologien Boghistorie i Århus Universitetsforlags serie Moderne litteraturteori, som udkommer senere på efteråret.
 
Seminaret finder sted i Josephson-bygningen, Biskopsgatan 7, Lund, sal 315, kl. 13-17.
Vi slutter af med lidt vin og vand.
 
Vi har valgt at indlede med et svensk-dansk samarbejde på tværs af Øresund, og det er tanken at dette første møde skal følges op med et seminar i København til foråret. På sigt kan det boghistoriske forum få sine rette nordiske dimensioner, hvis midlerne kan skaffes dertil, men alt har sin begyndelse.
 
Charlotte Appel, Klaus Nielsen, Kristina Lundblad, Henrik
 
 

Reklamer
%d bloggers like this: