Skip to content

NFFB #9

december 2, 2015

Livet vid skärmen. Det digitala och existensen

Nordiskt forum för bokhistoria & forskningsnoden Digitala kulturer

Onsdagen den 16:e december 2015, 13.30–18.00
Sal C214 på LUX, Helgonavägen 3 i Lund

Ett arrangemang av Nordiskt forum för bokhistoria,
Avd. för bokhistoria & Forskningsnoden Digitala kulturer.
Institutionen för kulturvetenskaper, LUX, Lunds universitet.

Program

13.30     Kristina Lundblad: Välkomna till Forskningnoden Digitala kulturer & NFFB nr 9.

Livet framför skärmen – hur ser det ut och hur kommer vi åt det?

14.00     Olof Sundin: Google i vardagen och vardagen genom Google

14.30     Mikael Askander: Den postdigitala litteraturlistan: materialitet, medialitet, funktion

15.00     Klaus Nielsen: Fear of the uncertain – en digital redaktørs bekendelser

15.30     Paus med kaffe och te

16.00     Krista Stinne Greve Rasmussen: Efemer og blivende litteratur

16.30     Karolina Lindh & Sara Kjellberg: En känsla av minnesförlust när arbetet blir digitalt

17.00     Paneldiskussion:

Vi tillbringar vi en stor del av livet framför datorskärmen och våra liv blir mer och mer genomsyrade av den digitala tekniken och kulturen. Digital kultur är givetvis mycket mer än en fråga om skärmar, men om vi håller oss till de konkreta villkor det digitala skapat – hur vi tillbringar vår vakna tid (och kanske även sömnen?), hur vi arbetar, vad vi ser, hur vi rör oss, umgås, planerar, minns och beter oss – vad kan vi då säga om hur det digitala påverkar våra liv, vårt arbete och tänkande? Hur står det till med de känslor, förnimmelser, upplevelser, med alla de till synes ovidkommande detaljer, vanor och rutiner som utbildas i det tysta genom vårt ständiga umgänge med det digitala? Borde vi inte vara experter på allt detta? Eller är vi alltför omedvetena om hur det påverkar oss? Vilka risker finns med naturaliseringen av det digitalas effekter för oss som forskare, och sociala varelser? Hur kommer vi åt detta, hur kan vi tala om det och hur ska vi förhålla oss till det i vårt arbete?

18.00     Avslutning och ett glas vin

Alla är välkomna!

Reklamer

Utlysning av doktorandtjänst i bokhistoria vid Lunds universitet

januar 28, 2015

Den 1 februari 2015 utlyses en 4-årig doktorandtjänst i bokhistoria vid Lunds universitet. Sista ansökningsdag är 2 mars och tillträdesdag 1 september. Vi uppmanar alla intresserade att söka. Det finns inget krav på att den sökande ska ha läst bokhistoria tidigare.

Som akademisk disciplin betraktat är bokhistoria ett ungt ämne. Vid Lunds universitet, det enda i Norden där bokhistoria finns som självständig disciplin, tillkom ämnet 1990. Vi ger grundutbildning (grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp samt kandidatkurs 30 hp) och forskarutbildning i ämnet.Bokhistoriskt inriktad forskning bedrivs också inom en rad andra ämnen såsom litteraturvetenskap, historia, mediehistoria med flera.Internationellt sett befinner sig den bokhistoriskt inriktade forskningen i ett expansivt läge.

Vi välkomnar ansökningar med en tydlig, bokhistorisk inriktning och väl avgränsad problemställning.

Avdelningen för bokhistoria finns på Institutionen för kulturvetenskaper som i sin tur finns på LUX, det nya centrat för humaniora och teologi vid Lunds universitet. (Se http://www.kultur.lu.se  – där utlysningen kommer upp och man finner mer information –samt  http://www.ht.lu.se/LUX).

Kontakt: professor Henrik Hosrtbøll: henrik.horstboll@kultur.lu.se eller lektor Kristina Lundblad: kristina.lundblad@kultur.lu.se

 

Doctoral Student Position in Book History at Lund University

On February 1 2015 a four-year doctoral position in book history at Lund University will be advertised. The application deadline is March 2 and the post is to be taken up September 1. We encourage everyone who is interested to apply. It is not mandatory for the applicant to have studied book history.

As an academic discipline book history is young. At Lund University, the only university in the Nordic countries where book history is a discipline of its own, the subject was introduced in 1990. We offer courses both on an undergraduate and on a graduate/PhD level. Book historical research is also pursued in disciplines such as comparative literature, history, media history and other adjacent fields. Internationally, book historical research is in an expansive phase.

We wellcome applications with a clear book historical orientation and a well defined problem.

Please see http://www.kultur.lu.se/en/ for further information.

Contact: henrik.horstboll@kultur.lu.se

Seminar den 1. oktober 2014

august 25, 2014

Politik, grafisk form och publika sfärer.

Ny forskning inom svensk och dansk bokhistoria med utblickar mot Ryssland och Rumänien

 
NFFB8_poster_lille

 

Onsdagen den 1:e oktober hålls det åttonde seminariet i Nordiskt Forum för Bokhistoria i det helt nyinvigda LUX – Lunds universitets nya centrum för humaniora och teologi. Vi får ta del av fyra högintressanta forskningsprojekt som även om de behandlar helt skilda områden allesammans visar att människans vardag, den grafiska kulturen och de politiska strukturerna allt som oftast är sammanlänkade. Alla intresserade är varmt välkomna!

Tid: 13.00-17.00 den 1:e oktober 2014
Plats: Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet
LUX, Helgonavägen 3, rum C214

Program

13:00 Välkomnande och nyheter från NFFB
13:15 Jesper Jakobsen (Köpenhamns universitet)
Censur og regulering af trykte skrifter i Danmark ca. 1737-1784
13:55 Caroline Nyvang (Köpenhamns universitet)
Den trykte kogebogs danmarkshistorie
14:35 PAUSE
14:55 Arina Stoenescu (Södertörns högskola och University of Reading)
Typography and Politics: Newspaper typography in Romania and Moldova during communist period (1930–1990)
15:35 Birgitte Beck Pristed (phd från Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz)
Digitalisering, e-bøger og webdesign af litteratur i Rusland: Mellem fans og forretningsfolk, kopister og kreativ klasse
16:15 Eftersits med vin och snacks

 
Seminariet äger rum i lokal C214 på LUX, Helgonavägen 3. Här finns en länk till karta och vägbeskrivning.

Chartier i Lund

juni 3, 2013

RogerChartier_poster

Seminar den 15. marts i Lund

februar 13, 2013

Bogmarkedet fra 1500- til 1700-tallet

7. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

 
Fredag den 15. marts 2013 afholder forummets sit syvende seminar i Lund. Eftermiddagens emne vil være bogmarkedet fra 1500- til 1700-tallet. På programmet har vi bidrag fra Anna-Maria Rimm (Uppsala Universitet), Wolfgang Undorf (Kungliga Biblioteket) og Nan Gerdes (Københavns Universitet). Alle er velkomne.
 
NFFB7_poster
 

13:00 Velkomst og nyt fra forummet
13:20 Nan Gerdes • Roman og revolution: barbari eller liberation? Et oplæg om 1700-tallets senrevolutionære franske bogmarked med udgangspunkt i Marquis de Sades eksoteriske romanpoetik
13:50 Wolfgang Undorf • »Item hörens oc före huad stycket gellder de missalibus the som trycktes parisiis pro ecclesia lwndensi at vi motte laga vort kööp ther epter« – Transnationell bokkultur i förreformationens Skandinavien
14:20 PAUSE
14:50 Anna-Maria Rimm • Internationell bokförmedling och den svenska bokmarknaden ca 1720-1820
15:30 Vi slutter af med lidt vin og snacks

 
Seminaret finder sted på Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet, lokale 314 i Josephson-bygningen. Adressen er Biskopsgatan 7. Klik her for kort over Institutionen för Kulturvetenskaper
 
 

Boghistorie i Ørestaden #4

oktober 25, 2012

Tekstens transmissioner
 
Forskergruppen Tekstvidenskab / Textual Scholarship (Københavns Universitet) og Avdelningen för ABM och bokhistoria (Lunds universitet) byder velkommen til det fjerde i en række af boghistoriske seminarer, støttet af Einar Hansens Forskningsfond.

Seminaret finder sted fredag den 7. december 2012 kl. 13.00-16.50 med efterfølgende vin og snacks. Sted: Københavns Universitet Amager, Njalsgade 128, lokale 24.2.01. Klik her for kort over KUA

Alle er velkomne!

Program

13:00 Velkomst
13:15 Aina Nøding, Oslo: Litteraturen mellom avis og bok: eksempelet Ibsen
13:55 Palle Schantz Lauridsen, København: »En Opdagers Triumfer«. Sherlock Holmes i Danmark 1891-1910
14:35 Lars Burman, Uppsala: Från skrivet till talat till tryckt. Orationer bland Uppsalastudenter på tidigt 1700-tal
15:15 The og kaffe
15:30 Henrik Blicher, København: Mørkets svovlfloder og glædens kilder. En transmissionshistorie hos Jens Baggesen
16:10 Jon Viklund, Uppsala: Tillblivelsen av ett klassiskt mästerverk (Gunnar Ekelöf)
16:50 Vin og snacks

 
Resumeer af de enkelte foredrag kan findes på forskergruppen Tekstvidenskabs hjemmeside, http://tekstvidenskab.inss.ku.dk/nyhederogarrangementer/
 
Yderligere oplysninger: kondrup@hum.ku.dk
 
 

Boghistorie og litterær analyse

april 17, 2012