Skip to content

I utkanten av svensk stad

april 6, 2016

 Material och människor, arkiv och böcker

Kulturseminarium i regi av forskningsnoden för studier i analog kultur.
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, LUX, sal C426.

Torsdagen den 14 april, kl. 13.15–15.00

Bokverket Svensk stad, som kom ut i tre delar 1950-1953, är en klassiker i svensk urbanhistoria. I böckerna beskrivs den svenska urbaniseringen och industrialiseringen från 1800-talets mitt till 1900-talets början med ett antal städer och orter som exempel, bland annat Örebro, Sundsvall och Helsingborg. Huvudredaktör var Gregor Paulsson, men bakom bokverket stod en grupp skribenter från olika vetenskapliga discipliner. Etnologen Börje Hanssen tillhörde denna krets. Arbetet med det som skulle komma att bli Svensk stad inleddes under namnet Svensk stadsmiljö i början av 1940-talet och avsikten var då att skildra utvecklingen fram till samtiden. Det innebar att stora samtidsundersökningar gjordes i bland annat Helsingborg, med intervjuer med en lång rad personer, fotodokumentationer och observationer. Detta material kom dock aldrig till användning i böckerna.

Underlagsmaterialet till det som kom att bli Svensk stad finns tillsammans med de aldrig publicerade samtidsundersökningarna i Nordiska museets arkiv, där det ingår i två olika samlingar, dels Gregor Paulssons samling, dels Börje Hanssens samling. Karin Gustavsson presenterar på seminariet sina studier i detta hittills okända material och diskuterar frågor kring arkivet som sådant. Den bifogade artikeln ingår i antologin “I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria” som kom ut i december 2015. Klik här…

 

Reklamer

When information came of age

marts 4, 2016

Symposium: When information came of age: the past, present and future of the information society

20th of April 2016, Copenhagen

 

Udklip

 

The term ‘information technology’ is often embedded in a view of information that is closely related to computing. The history of this concept is; however, much broader with traces back to the Middle Ages. When this history is neglected, information is simply tied to a post-1945 modern society, and thus appears to be an impoverished, diffuse, or even ahistorical concept. This symposium will therefore gather diverse types of researchers in order to challenge this fundamentally ahistorical understanding, and challenge restricted notions about the information age. The symposium takes place at the Royal School of Library and Information Science, UCPH, April 20th 2016.

 

Program (Symposium_program)

09.00-09.30: Coffee and registration

09.30-09.40: welcome by the organizers

09.40-11.00: Professor Jane Winters, professor in Digital History at the Institute of Historical Research (IHR), UK. Working with the archived web and born-digital big data – challenges and opportunities.

11.00-12.00: Dr. Mark Towsey, senior lecturer at University of Liverpool, UK. TBA

12.00-13.00: Lunch (Canteen, RSLIS)

13.00-14.00: Dr. Daniela Zetti, associated member of the center “History of Knowledge”, Switzerland. Digitization and historical narratives.

14.00-14.30: Coffee

14.30-15.30: Professor Sven Dupré, Chair of History of Art, Science and Technology at Utrecht University, the Netherlands. The role of the arts in the making of an early modern knowledge society.

15.40-16.00: Joint discussion and closing remarks by Laura Skouvig

16.00: Reception

The symposium is followed by a workshop on April 21st for contributors to a special issue of temp about the history of the information society.

No participation fee. Deadline for registration April 14 2016. Registration and more information please contact Laura Skouvig: laura.skouvig@hum.ku.dk

NFFB #9

december 2, 2015

Livet vid skärmen. Det digitala och existensen

Nordiskt forum för bokhistoria & forskningsnoden Digitala kulturer

Onsdagen den 16:e december 2015, 13.30–18.00
Sal C214 på LUX, Helgonavägen 3 i Lund

Ett arrangemang av Nordiskt forum för bokhistoria,
Avd. för bokhistoria & Forskningsnoden Digitala kulturer.
Institutionen för kulturvetenskaper, LUX, Lunds universitet.

Program

13.30     Kristina Lundblad: Välkomna till Forskningnoden Digitala kulturer & NFFB nr 9.

Livet framför skärmen – hur ser det ut och hur kommer vi åt det?

14.00     Olof Sundin: Google i vardagen och vardagen genom Google

14.30     Mikael Askander: Den postdigitala litteraturlistan: materialitet, medialitet, funktion

15.00     Klaus Nielsen: Fear of the uncertain – en digital redaktørs bekendelser

15.30     Paus med kaffe och te

16.00     Krista Stinne Greve Rasmussen: Efemer og blivende litteratur

16.30     Karolina Lindh & Sara Kjellberg: En känsla av minnesförlust när arbetet blir digitalt

17.00     Paneldiskussion:

Vi tillbringar vi en stor del av livet framför datorskärmen och våra liv blir mer och mer genomsyrade av den digitala tekniken och kulturen. Digital kultur är givetvis mycket mer än en fråga om skärmar, men om vi håller oss till de konkreta villkor det digitala skapat – hur vi tillbringar vår vakna tid (och kanske även sömnen?), hur vi arbetar, vad vi ser, hur vi rör oss, umgås, planerar, minns och beter oss – vad kan vi då säga om hur det digitala påverkar våra liv, vårt arbete och tänkande? Hur står det till med de känslor, förnimmelser, upplevelser, med alla de till synes ovidkommande detaljer, vanor och rutiner som utbildas i det tysta genom vårt ständiga umgänge med det digitala? Borde vi inte vara experter på allt detta? Eller är vi alltför omedvetena om hur det påverkar oss? Vilka risker finns med naturaliseringen av det digitalas effekter för oss som forskare, och sociala varelser? Hur kommer vi åt detta, hur kan vi tala om det och hur ska vi förhålla oss till det i vårt arbete?

18.00     Avslutning och ett glas vin

Alla är välkomna!

Utlysning av doktorandtjänst i bokhistoria vid Lunds universitet

januar 28, 2015

Den 1 februari 2015 utlyses en 4-årig doktorandtjänst i bokhistoria vid Lunds universitet. Sista ansökningsdag är 2 mars och tillträdesdag 1 september. Vi uppmanar alla intresserade att söka. Det finns inget krav på att den sökande ska ha läst bokhistoria tidigare.

Som akademisk disciplin betraktat är bokhistoria ett ungt ämne. Vid Lunds universitet, det enda i Norden där bokhistoria finns som självständig disciplin, tillkom ämnet 1990. Vi ger grundutbildning (grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp samt kandidatkurs 30 hp) och forskarutbildning i ämnet.Bokhistoriskt inriktad forskning bedrivs också inom en rad andra ämnen såsom litteraturvetenskap, historia, mediehistoria med flera.Internationellt sett befinner sig den bokhistoriskt inriktade forskningen i ett expansivt läge.

Vi välkomnar ansökningar med en tydlig, bokhistorisk inriktning och väl avgränsad problemställning.

Avdelningen för bokhistoria finns på Institutionen för kulturvetenskaper som i sin tur finns på LUX, det nya centrat för humaniora och teologi vid Lunds universitet. (Se http://www.kultur.lu.se  – där utlysningen kommer upp och man finner mer information –samt  http://www.ht.lu.se/LUX).

Kontakt: professor Henrik Hosrtbøll: henrik.horstboll@kultur.lu.se eller lektor Kristina Lundblad: kristina.lundblad@kultur.lu.se

 

Doctoral Student Position in Book History at Lund University

On February 1 2015 a four-year doctoral position in book history at Lund University will be advertised. The application deadline is March 2 and the post is to be taken up September 1. We encourage everyone who is interested to apply. It is not mandatory for the applicant to have studied book history.

As an academic discipline book history is young. At Lund University, the only university in the Nordic countries where book history is a discipline of its own, the subject was introduced in 1990. We offer courses both on an undergraduate and on a graduate/PhD level. Book historical research is also pursued in disciplines such as comparative literature, history, media history and other adjacent fields. Internationally, book historical research is in an expansive phase.

We wellcome applications with a clear book historical orientation and a well defined problem.

Please see http://www.kultur.lu.se/en/ for further information.

Contact: henrik.horstboll@kultur.lu.se

Seminar den 1. oktober 2014

august 25, 2014

Politik, grafisk form och publika sfärer.

Ny forskning inom svensk och dansk bokhistoria med utblickar mot Ryssland och Rumänien

 
NFFB8_poster_lille

 

Onsdagen den 1:e oktober hålls det åttonde seminariet i Nordiskt Forum för Bokhistoria i det helt nyinvigda LUX – Lunds universitets nya centrum för humaniora och teologi. Vi får ta del av fyra högintressanta forskningsprojekt som även om de behandlar helt skilda områden allesammans visar att människans vardag, den grafiska kulturen och de politiska strukturerna allt som oftast är sammanlänkade. Alla intresserade är varmt välkomna!

Tid: 13.00-17.00 den 1:e oktober 2014
Plats: Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet
LUX, Helgonavägen 3, rum C214

Program

13:00 Välkomnande och nyheter från NFFB
13:15 Jesper Jakobsen (Köpenhamns universitet)
Censur og regulering af trykte skrifter i Danmark ca. 1737-1784
13:55 Caroline Nyvang (Köpenhamns universitet)
Den trykte kogebogs danmarkshistorie
14:35 PAUSE
14:55 Arina Stoenescu (Södertörns högskola och University of Reading)
Typography and Politics: Newspaper typography in Romania and Moldova during communist period (1930–1990)
15:35 Birgitte Beck Pristed (phd från Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz)
Digitalisering, e-bøger og webdesign af litteratur i Rusland: Mellem fans og forretningsfolk, kopister og kreativ klasse
16:15 Eftersits med vin och snacks

 
Seminariet äger rum i lokal C214 på LUX, Helgonavägen 3. Här finns en länk till karta och vägbeskrivning.

Chartier i Lund

juni 3, 2013

RogerChartier_poster

Seminar den 15. marts i Lund

februar 13, 2013

Bogmarkedet fra 1500- til 1700-tallet

7. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

 
Fredag den 15. marts 2013 afholder forummets sit syvende seminar i Lund. Eftermiddagens emne vil være bogmarkedet fra 1500- til 1700-tallet. På programmet har vi bidrag fra Anna-Maria Rimm (Uppsala Universitet), Wolfgang Undorf (Kungliga Biblioteket) og Nan Gerdes (Københavns Universitet). Alle er velkomne.
 
NFFB7_poster
 

13:00 Velkomst og nyt fra forummet
13:20 Nan Gerdes • Roman og revolution: barbari eller liberation? Et oplæg om 1700-tallets senrevolutionære franske bogmarked med udgangspunkt i Marquis de Sades eksoteriske romanpoetik
13:50 Wolfgang Undorf • »Item hörens oc före huad stycket gellder de missalibus the som trycktes parisiis pro ecclesia lwndensi at vi motte laga vort kööp ther epter« – Transnationell bokkultur i förreformationens Skandinavien
14:20 PAUSE
14:50 Anna-Maria Rimm • Internationell bokförmedling och den svenska bokmarknaden ca 1720-1820
15:30 Vi slutter af med lidt vin og snacks

 
Seminaret finder sted på Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet, lokale 314 i Josephson-bygningen. Adressen er Biskopsgatan 7. Klik her for kort over Institutionen för Kulturvetenskaper