Skip to content

Om forummet

Nordisk Forum for Boghistorie / Nordiskt forum för bokhistoria

består af over 200 medlemmer – alle med interesse inden for det boghistoriske forskningsområde. Det blev oprindeligt dannet ved sammenføjningen af to maillister: dels maillisten fra forummets danske forgænger, Dansk Boghistorisk Forum, dels Charlotte Appel og Karen Skovgaard-Petersens mailliste samlet under arbejdet med The Oxford Companion to the Book. Hertil er der kommet mange nye medlemmer, og listen vokser stødt.

Seminarer

Forummets arrangerer årligt to endagsseminarer, hvor forskere kan præsentere deres arbejde. Formen er fri, og projekter kan præsenteres i tidlige såvel som færdige stadier.

Hjemmesiden

her er en platform for forummets kontakt med medlemmerne, men endnu vigtigtere også en platform for kontakt og netværksdannelse imellem medlemmerne. Dels har vi lavet en virtuel opslagstavle, som alle kan poste nyheder på, dels er det hensigten, at forummets medlemsliste udbygges til også at indeholde oplysninger om de enkelte medlemmers interesseområder. På denne måde bliver det lettere at finde folk, som arbejder inden for bestemte emner, eller som har særlige interesser. Dette kan forhåbentlig være med til at fremme forummets position som et fagligt samlingssted for udveksling af ideer.

Styringsgruppen

består af:

Charlotte Appel, lektor ved Institut for Kultur og Identitet,
Roskilde Universitet
Email: appel@ruc.dk

Jens Bjerring-Hansen, postdoc ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Email: jbh@dsl.dk

Henrik Horstbøll, professor ved Avdelningen för bokhistoria,
Lunds universitet
Email: Henrik.Horstboll@kultur.lu.se

Kristina Lundblad, forsker ved Avdelningen för bokhistoria,
Lunds universitet
Email: Kristina.Lundblad@kultur.lu.se

Klaus Nielsen, udgaveleder ved Grundtvigs Værker,
Aarhus Universitet
Email: teoklausn@cas.au.dk

Krista Stinne Greve Rasmussen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,
Københavns Universitet
Email: ksgr@hum.ku.dk

Gunilla Törnvall, forsker ved Avdelningen för bokhistoria,
Lunds universitet
Email: gunilla.tornvall@kultur.lu.se

 
Hjemmesiden redigeres af Krista Stinne Greve Rasmussen og Klaus Nielsen
 
 

Reklamer
%d bloggers like this: