Skip to content

Simonsens afhandling

august 8, 2017

fås nu på Museum Tusculanums Forlag. Klik her for at læse mere og bestille
 

Reklamer

Bogen og værket

maj 9, 2017

203793.jpg

Så er Klaus Nielsens (min) bog kommet! Udgivelsesdato: 19. maj 2017. Den handler om bøger og litteratur. Nærmere bestemt handler den om begrebet det litterære værk, som inden for litteraturvidenskaben er en kompleks størrelse. Det ikke nyt for boghistorikerne. Formålet med bogen er at udfordre det litteraturvidenskabelige felt på dets manglende refleksion over dette vigtige begreb og nuancere definitionen af litteraturanalysens genstand.

Klik ind på Museum Tusculanums Forlag for at læse mere og bestille et eksemplar.

Disputation i Lund

november 13, 2016

Hjärtliga lyckönskningar till Maria Simonsen, doktorand på avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet, som spikade sin doktorsavhandling Den skandinaviske encyklopædi : Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon fredagen den 11:e november. Den 9:e december, klockan 10.15 äger disputationen rum i sal C121 på LUX, Helgonavägen 3 i Lund. Alla intresserade hälsas välkomna!

simonsen_

NFFB #10

juli 4, 2016

Seminar fredag den 7. oktober 2016

Litteraturen og bogmarkedet

nordiskt-forum-7-oktober-2016

Fredag den 7. oktober 2016 holder Nordisk Forum for Boghistorie sit 10. seminar på LUX, Lunds universitet. Jubilæet markeres med en eftermiddag i litteraturens og bogmarkedets tegn. Overskriften rammer på passende vis den bredde, som forummets seminarer hidtil har udvist, og vi skal endnu en gang lytte til fire unge forskere fortælle om deres arbejde. Alle interesserede er varmt velkomne.

Tid: 13.30-17.00 den 7. oktober 2016
Sted: Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet, LUX, Lokale C126

Program

· Maria Purtoft (ph.d.-stipendiat, Tromsø): Henrik Ibsens norske læsere
· Henning Hansen (ph.d.-stipendiat, Tromsø): Landsbygdsläsning
· Maria Damkjær (post.doc., København): Tidsskriftslitteratur og skjult reklame i 1800-tallets Storbritannien
· Malin Nauwerck (doktorand, Uppsala): Canongates Myth-Series

Working papers

juli 4, 2016

IMG_1249
 
I styringsgruppen for Nordisk Forum for Boghistorie har vi besluttet at oprette en sektion på hjemmesiden for publicering af medlemmers working papers.

Hensigten er, at hjemmesiden dermed kan fungere som publikationskanal for igangværende forskning, som endnu ikke har fundet endelig form. Det kan for eksempel være manuskripter til foredrag, foreløbige bogkapitler og lignende.

Materialet vil gennemgå en minimal redaktionsproces, men det primære faglige ansvar ligger hos forfatterne selv.

En redaktionskomite vil blive oprettet til formålet. Foreløbigt vil den bestå af forummets styringsgruppe, men hensigten er at udvide den. Hvert bidrag vil blive læst af minimum to redaktører.

I den forbindelse vil vi gerne opfordre forummets medlemmer at sende materiale ind med henblik på publicering på hjemmesiden. Der er ingen sidetalsbegrænsning, og materialet kan være skrevet på svensk, norsk, dansk eller engelsk. Bidrag sendes til Klaus Nielsen på teoklausn@cas.au.dk
 

I utkanten av svensk stad

april 6, 2016

 Material och människor, arkiv och böcker

Kulturseminarium i regi av forskningsnoden för studier i analog kultur.
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, LUX, sal C426.

Torsdagen den 14 april, kl. 13.15–15.00

Bokverket Svensk stad, som kom ut i tre delar 1950-1953, är en klassiker i svensk urbanhistoria. I böckerna beskrivs den svenska urbaniseringen och industrialiseringen från 1800-talets mitt till 1900-talets början med ett antal städer och orter som exempel, bland annat Örebro, Sundsvall och Helsingborg. Huvudredaktör var Gregor Paulsson, men bakom bokverket stod en grupp skribenter från olika vetenskapliga discipliner. Etnologen Börje Hanssen tillhörde denna krets. Arbetet med det som skulle komma att bli Svensk stad inleddes under namnet Svensk stadsmiljö i början av 1940-talet och avsikten var då att skildra utvecklingen fram till samtiden. Det innebar att stora samtidsundersökningar gjordes i bland annat Helsingborg, med intervjuer med en lång rad personer, fotodokumentationer och observationer. Detta material kom dock aldrig till användning i böckerna.

Underlagsmaterialet till det som kom att bli Svensk stad finns tillsammans med de aldrig publicerade samtidsundersökningarna i Nordiska museets arkiv, där det ingår i två olika samlingar, dels Gregor Paulssons samling, dels Börje Hanssens samling. Karin Gustavsson presenterar på seminariet sina studier i detta hittills okända material och diskuterar frågor kring arkivet som sådant. Den bifogade artikeln ingår i antologin “I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria” som kom ut i december 2015. Klik här…

 

When information came of age

marts 4, 2016

Symposium: When information came of age: the past, present and future of the information society

20th of April 2016, Copenhagen

 

Udklip

 

The term ‘information technology’ is often embedded in a view of information that is closely related to computing. The history of this concept is; however, much broader with traces back to the Middle Ages. When this history is neglected, information is simply tied to a post-1945 modern society, and thus appears to be an impoverished, diffuse, or even ahistorical concept. This symposium will therefore gather diverse types of researchers in order to challenge this fundamentally ahistorical understanding, and challenge restricted notions about the information age. The symposium takes place at the Royal School of Library and Information Science, UCPH, April 20th 2016.

 

Program (Symposium_program)

09.00-09.30: Coffee and registration

09.30-09.40: welcome by the organizers

09.40-11.00: Professor Jane Winters, professor in Digital History at the Institute of Historical Research (IHR), UK. Working with the archived web and born-digital big data – challenges and opportunities.

11.00-12.00: Dr. Mark Towsey, senior lecturer at University of Liverpool, UK. TBA

12.00-13.00: Lunch (Canteen, RSLIS)

13.00-14.00: Dr. Daniela Zetti, associated member of the center “History of Knowledge”, Switzerland. Digitization and historical narratives.

14.00-14.30: Coffee

14.30-15.30: Professor Sven Dupré, Chair of History of Art, Science and Technology at Utrecht University, the Netherlands. The role of the arts in the making of an early modern knowledge society.

15.40-16.00: Joint discussion and closing remarks by Laura Skouvig

16.00: Reception

The symposium is followed by a workshop on April 21st for contributors to a special issue of temp about the history of the information society.

No participation fee. Deadline for registration April 14 2016. Registration and more information please contact Laura Skouvig: laura.skouvig@hum.ku.dk